README.md 1.09 KB
Newer Older
Tomáš Pospíšil's avatar
Tomáš Pospíšil committed
1
# TracyBars
Tomáš Pospíšil's avatar
Tomáš Pospíšil committed
2

Tomáš Pospíšil's avatar
Tomáš Pospíšil committed
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
## Instalace

Do composer.json přidat

   "repositories": [ 
	   { 
		   "type": "composer", 
		   "url": "https://composer.praguebest.cz" 
	   } 
   ],

a spustit

  composer require praguebest/tracyBars` 

V projektu pak registrovat následovně:

  use Praguebest\BarPanel\Registrator; 
  use Praguebest\Tools\WebSwitcherUrls; 
  use Praguebest\Tools\DatabaseInfo; 
   
  Registrator::getInstance(TEMPLATE_COMPILE_DIR, CACHE_DIR) 
    ->registerDebugger(APPLICATION_ROOT . 'errors', EMAIL_DEVELOPER, DEVELOPER_IPS) 
    ->registerWebswitcher(new WebSwitcherUrls('hyundai.pb', 'hyundai.praguebest.cz', 'hyundai.cz'), new DatabaseInfo(DB_NAME, DB_URL_LINK)) 
    ->registerDBProfiler();

1) Třídu WTSmarty podědit od třídy TraceableSmarty
2)

- Pro Mastershop: Do Db->query() přidat

 `DBProfiler::getInstance()->profile($this->sql, $tookTime);`

 Viz např. Harfasport
- Pro Epublisher: Do Database->execute přidat

 `return DBProfiler::getInstance()->profilePublisher($this->_statement, $params, $this->_params);`

 Viz např. Hyundai